Zpět

Co dělat pokud je faktura za plyn nad jeho finanční limity?

V dnešní době narůstajících cen plynu, elektřiny a k tomu pohonné hmoty, potraviny a další věci kvůli inflace, tak se mohou domácnosti osob zejména seniorského věku dostat do situace, kdy jejich rodinné rozpočty tak napnuté, že budou muset někde ušetřit a pokud již ani toto nepomůže existuje zde několik záchraných sítí českého sociálního systému, které jim pomohou překlenout tyto situace, ale předem než se na ně podíváme můžeme si povědět ještě o jiných možnostech, kdy se jedná například o bydlení ve vícegeneračních domech pro snižení nákladů popřípadě pokud je na toto senior připraven, tak sdílet svůj byt s jiným seniorem například. Tato situace je vhodná také z hlediska socializačního, kdy bude mít rodinný příslušník neustálý kontakt se svým vrstevníkem a mohou tak trávit společné chvíle - v případě, že najdou společné zájmy. Tto spolubydlení může být také negaitvním jevem v případě, kdy spolubydlící nezvládá soužití a nastávají různé třenice. Poslední variantou je již dříve zmiňovaná záchranná sociální síť, kdy mohou senioři žádat o mimořádnou okamžitou pomoc, kterým překlene nenadálý výdaj jako například doručené vyúčtování od poslední instance nebo nové společnosti. V dalším kroku může obyvatel nebo nájemce bytové jednotky žádat o příspěvek na bydlení a to v situaci, kdy jeho celkové příjmy (včetně pojištění a dalších variant příjmů) dosahují více než 30% a v Praze 35%. Dávka se posuzuje podle příjmu všech osob v bytové jednotce. Pokud je po úhradě všech nákladů spojených s bydlením v součtu všech příjmů osob v bytové jednotce zůstatek nižší než je životní miinimum, tak má osoba v bytové jednotce nárok na doplatek na bydlení. Veškeré tyto dávky podléhají majetkové šetření pracovníka Úřadu Práce na místě a analýze jeho stavu.