Zpět

Péče o seniora v době Covidové

V dnešní těžké době ve kterém je setkávání osob v seniorském věku nebo osob s handicapem velmi komplikované a jsou tyto osoby ohroženou skupinou obyvatel je také péče o ně komplikovanější a nákladnější. Jsou varianty v řešení této situace formou testování, ale to by muselo být prováděno před každou návštěvou nejlépe a takovéto testování by pak bylo finančně a časově náročné. Další variantou je očkování, které nyní startuje. Očkovací vakcína již nyní je v ČR a jedná se o vakcíny jejichž základ je znám desítky let jen s modifikací na daný virus. Uvidíme jak bude tato vakcína pomůže v péči o seniory a ochrožené skupiny obyvatel. Dokud nebude vakcína rozšířena je nejlepší vzdálená péče o seniory.Je mnoho systému, kdy senior musí vykonat nějakou aktivitu, aby si přivolal pomoc. Tyto systémy v případě nečekaných situací nijak nepomohou vyřešit problematiku, kdy návštěva seniora je v současné době komplikovaná.Systém podpory péče o seniory eHelper dokáže rozpoznat nenadálé situace v bytě sám automaticky na základě jeho běžné denní aktivity a tím vyhodnotí všechny anomálie, které mohou nastat v době izolace a sníženého kontaktu seniora nebo ohrožené osoby se svým okolím.Následně díky mobilní aplikaci můžeme ověřit, zda je všechno v pořádku a budete více v psychické pohodě, že je všechno v pořádku a neděje se nic nestandardního. S autonomními systémy podpory péče o seniory a osoby s handicapem a jejich pečující osoby snadněji přežijí všechny těžké období :-)