Zpět

Pohybové aktiivity seniorů

Pohyb je důležitý v každém věku a zvláště v tom seniorském, kdy je potřeba se udržet v kondici a vypadat fit a mladistvě. Mnoho organizací nabízí seniorské cvičení v kolektivu což je nejlepším řešením pro osoby se slabší vůli a motivací, aby se dokázaly společně správně povzbuzovat a tím si zvýšit nejen svou fyzickou, ale také psychickou odolnost jelikož cvičením v kolektivu osoba přichází také na jiné myšlenky a navazuje nové sociální vazby, které mohou pomaháat nejen během cvičení, ale ve chvílich stesku nebo smaoty. Navíc tyto cviky bývají ideální také pro tyto dny, které nestávájí a kdy bývá sychrané počasí a v kombinaci s vitamíny je tak člověk méně nemocný. Pschická a fyzická stránka během těchto aktivit je tedy zvelebována a udržována ve skvělé kondici a to také přispívá k pozitivní náladě seniorů nebo osob s handicapem, kteří trpí zvláště v těchto dnech pocitem samoty a mohou trpět také podzimními depresemi z brzkých večerů a tmy, které začínají velmi brzo. Mnoho těchto psychických náročných situací tak takovéto to cvičení seniorů nebo osob s handicapem pohromadě může předejít a žít pohodobý život se svými vrstevníky.