Zpět

Bydlení v domě pro seniory a v domě s pečovatelskou službou

Pokud člověk zestárne zjistí, že pro svůj život potřebuje méně prostoru a bytová jednotka, kterou dosavadně užívá je pro něj fyzicky složitá k úklidu. V případě, že senior nepotřebuje ještě nějakou speciální péči, ale rodina má o něj starost může si najít menší byt, který bude snadno udržitelný a k tomu využije systém podpory péče eHelper. Pokud senior nepotřebuje speciální péči má možnost si zajistit péči v domově s pečovatelskou službou, který pravděpodobně bývá členěn na bytové jednotky 1+kk ve kterých senior žije sám a v případě nouze má možnost i najmout pomocné služby jako je sociální asistence anebo donáška obědů. v takových to bytech se může umístit systém podpory eHelper a tak rodinní příslušníci budou mít pojistíte, že je senior v pořádku. I když senior bydli v domě s pečovatelskou službou, ale i tam se mnozí senioři mezi sebou nemusí stýkat několik dní a tím může vzniknout jakýkoliv problém. Pokud senior potřebuje již nějakou péči je vhodné zažádat o místo v domově důchodců, ale z kapacitních důvodů je umístění v takových to zařízeních problémem. Navíc mnoho seniorů chce co nejdéle zůstat a toto by mělo být také zájmem státu. Institualizace institucí do velkých objektů není vhodným prostředkem pro socializací klientů a tím se zhoršuje jejich psychický stav. V domově pro seniory díky zvýšené péči o seniory je následně personál celodenně a jsou vyšší nároky na celkovou péči o seniora. Výsledkem tedy může být ta skutečnost, kdy v domově pro seniory je celodenní péče a jedná se o zařízení ve kterém jsou umístění senioři se zvýšenou péči s nutností minimálně částečné péči o chod domácnosti naopak v domovech s pečovatelskou službou žijí senioři, kteří se ještě umí o sebe a o svou domácnost postarat. V těchto zařízeních jsou menší bytové jednotky se základním vybavením pro jejich obyvatele a případné sociální služby klient ani nemusí využít, pokud neuznají za vhodné.