Základní informace

eHelper je unikátní elektronický bezdrátový systém, určený k zajištění prevence a následného řešení nenadálých, nestandardních a nebezpečných (krizových) životních situací, jako je např. podezřelá neaktivita z důvodu úrazu, nevolnosti, srdeční zástavy aj., dále vloupání či nečekané otevření dveří v objektu (bytě, výrobní prostory, sklada, kancelář) pomocí moderních informačních technologií.
Systém je vyvíjen naší společnosti Zdravotní a sociální služby, s. r. o. (více) v součinnosti s experty v oboru, kteří zajišťují funkčnost systému a vývoj nezbytných funkcí. Systém byl prezentován na několika odborných a společenských akcích (více).

Výroba komponent systému eHelper Kompletace systému k odeslání zákazníkovi

Máte-li konkrétní požadavky na to, co by váš systém eHelper měl umět, zašlete nám nezávazný dotaz na e-mail s vašimi požadavky na adresu info@ehelper.cz a naší techničtí poradci vyhodnotí možnost vytvoření systému eHelper přizpůsobeného přesně vašim požadavkům. Nabízíme rovněž spolupráci s organizacemi (více).

Než začnete používat náš systém, ověřte si, prosím, předem u Vaší pojišťovny podmínky pro případné uplatnění nároků na plnění v rámci řešení pojistných událostí.

Jak systém funguje?

Systém eHelper se skládá z unikátní řídicí jednotky a 3 hlavních komponentů – pohybových čidel, magnetického dveřního kontaktu a SOS tlačítka, které s řídicí jednotkou komunikují bezdrátově.

Pohybová čidla umožňují sledovat aktivitu v objektu (např. bytě, domě, kanceláři aj.) a řídicí jednotka automaticky zasílá na server data k vyhodnocení. Systém poté může SÁM informovat Vás, nebo jiné kontaktní osoby (např. členy rodiny, správce, osoby blízké aj.) o vzniku nečekané události, např. o dlouhodobé neaktivitě osob v objektu pečované osoby, nebo naopak o pohybu v neobvyklou denní dobu (nezvaný host), nebo o stisknutí SOS tlačítka (úraz, nevolnost, záchvat).

Systém tak přispívá mj. ke zmírnění zdravotních dopadů stresu, vzniklého z dlouhodobého pocitu samoty, v průběhu krátkodobé i dlouhodobé nemoci či v případě psychického a fyzického hendikepu tím, že životní rytmy blízkých osob ve zhoršené životní situaci jsou pod Vaší alespoň částečnou kontrolou i v době, kdy o ně nemůžete pečovat přímo.

Díky magnetickým dveřním kontaktům systém také pomáhá zvyšovat úroveň zabezpečení majetku a bezpečí osob tím, že informuje o podezřele dlouhém otevření vstupních dveří, z důvodu nečekaného opuštění obytné jednotky sledovanou osobou, nebo naopak nedovření dveří, což může zlákat nečekané návštěvníky k nekalé činnosti.

Systém umožňuje zasílat jak klasické SMS zprávy, tak především zprávy, zobrazující se přímo na displeji mobilního telefonu (tzv. notifikace), které už obsahují více podrobností o vzniklé události (dlouhodobá neaktivita, pohyb v neobvyklou denní dobu, SOS událost) a umožňují také přímo kontaktovat tísňovou linku 112. Funkčnost zobrazování notifikací je podmíněna instalací mobilní aplikace eHelper.

Aplikaci eHelper si stáhnete zde: Nyní na Google Play

Systém se užíváním rovněž SÁM učí a přizpůsobuje se návykům pečované osoby (klienta) v objektu. Nastavení systému můžete kontrolovat a měnit přímo v mobilní aplikaci, ve které rovněž naleznete grafické znázornění aktivity v objektu pečované osoby. Získáte tím další podpůrný nástroj, který Vám umožní monitorovat např. chování a návyky seniorů v rodině a případně včas odhalit a zabránit hrozící tragédii.

Systém eHelper nabízíme ve 2 základních variantách, přizpůsobených konkrétním podmínkám připojení k Internetu v daném objektu:

eHelper STANDARD

Standardní varianta pro pevné připojení k Internetu.

Balení obsahuje řídicí jednotku, pohybová čidla, magnetický dveřní kontakt, SOS tlačítka a ethernetový (síťový) kabel pro připojení k Internetu.
Objednat

eHelper MOBILE

Varianta pro objekty bez pevného připojení k Internetu.

Balení obsahuje řídicí jednotku, pohybová čidla, magnetický dveřní kontakt, SOS tlačítka a navíc LTE modem pro připojení k Internetu skrze mobilní připojení.
Objednat

Ukázka komponent systému eHelper

Řídicí jednotka
Senzor pohybu
Magnetický dveřní kontakt
SOS tlačítko
LTE modem

Co plánujeme do budoucna?

Pohybové čidlo s interkomem
Řídicí jednotku s interkomem
SOS přívěsek
SOS hodinky
Kamery