Základní informace

Jak systém funguje?

Systém eHelper se skládá z unikátní řídicí jednotky a 3 hlavních komponentů – pohybových čidel, magnetického dveřního kontaktu a SOS tlačítka, které s řídicí jednotkou komunikují bezdrátově pro podporu bezpečí nejen rodinných příslušníků, ale také sousedů a kamarádů a v neposlední řadě seniorů (popřípadě dalších osob žijícíh ve společné bytové jednotce).

Pohybová čidla Vám umožní být v pocitu bezpečí kdykoliv a kdekoliv - jelikož systém eHelper sám hlídá aktivitu v objektu (např. v bytě, domě, kanceláři aj.), které skrze řídicí jednotku automaticky zasílají na server data k vyhodnocení. Systém poté může SÁM informovat Vás, nebo jinou kontaktní osobu (např. člena rodiny, správce, osobu blízkou aj.) o vzniku nečekané události, např. o dlouhodobé neaktivitě osoby v objektu pečované osoby, nebo naopak o pohybu v neobvyklou denní dobu (nezvaný host), nebo o stisknutí SOS tlačítka (úraz, nevolnost, zdravotní indispozice).

Systém tak přispívá mj. ke zmírnění zdravotních dopadů, stresu, který vzniká z dlouhodobého pocitu samoty, v průběhu krátkodobé i dlouhodobé nemoci či v případě jiného psychického a fyzického hendikepu tím, že životní rytmy blízkých osob ve zhoršené životní situaci jsou pod Vaší alespoň částečnou kontrolou i v době, kdy o ně nemůžete pečovat osobně po dobu celého dne.

Díky magnetickým dveřním kontaktům systém také systém eHelper pomáhá zvyšovat úroveň zabezpečení majetku a bezpečí osob tím, že informuje o podezřele dlouhém otevření popřípadě nedovření vstupních dveří nebo z důvodu nečekaného opuštění obytné jednotky sledovanou osobou, což může zlákat nečekané návštěvníky k nekalé činnosti.

Systém umožňuje zasílat jak klasické SMS zprávy, tak především zprávy, zobrazující se přímo na displeji mobilního telefonu (tzv. notifikace), které už obsahují více podrobností o vzniklé události (dlouhodobá neaktivita, pohyb v neobvyklou dobu, SOS) a umožňují také přímo kontaktovat tísňovou linku 112 popřípadě na Vámi navolené telefonní čísla. Funkčnost zobrazování notifikací je podmíněna instalací mobilní aplikace eHelper.

Aplikaci eHelper si stáhnete zde: Nyní na Google Play

Pro Apple zařízení bude aplikace systému eHelper k dispozici v 4/2022

Systém se užíváním rovněž SÁM učí a přizpůsobuje se návykům pečované osoby v objektu. Nastavení systému můžete kontrolovat a měnit přímo v mobilní aplikaci, ve které rovněž naleznete grafické znázornění aktivit pečované osoby. Získáte tím další podpůrný nástroj, který Vám umožní sledovat např. chování a návyky seniorů v rodině a případně včas odhalit a zabránit hrozícím zdravotním nebo sociálním komplikacím.

Co je to elektronický systém podpory eHelper?

eHelper je unikátní elektronický bezdrátový systém

, určený k zajištění prevence a následně napomáhá k řešení nenadálé, nestandardní a nebezpečné situace, jako je např. podezřelá neaktivita z důvodu zdravotní indispozice (úraz, nevolnost, srdeční zástava aj.), dále vloupání či nečekané otevření dveří v objektu (bytě, výrobní prostory, sklad, kancelář) pomocí moderních technologií. Systém je chráněn užitným vzorem vedeným pod spisovou značkou 2018-35725 a číslem dokumentu 32684, který byl zapsán dnem 27.03.2019 u Úřadu pro průmyslové vlastnictví v Praze.
Systém je vyvíjen společnosti Zdravotní a sociální služby, s. r. o. (více informací zde) v součinnosti s experty v oboru, kteří zajišťují funkčnost systému a vývoj nezbytných funkcí. Systém byl prezentován na několika odborných a společenských akcích ( které prezentujeme také na našich webových stránkách.)

Výroba komponent systému eHelper systém eHelper

Náš systém neustále vyvíjíme ke zkvalitnění podpory péče rodinných příslušníků. Jelikož si systém eHelper také sami vyvíjíme a vyrábíme, tak pokud nás bude kontaktovat organizace poskytující sociální služby dokážeme systém eHelper upravit podle přání organizace. V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na emailu info@ehelper.cz a naší techničtí poradci vyhodnotí možnost vytvoření systému eHelper přizpůsobeného přesně vašim požadavkům. Nabízíme rovněž spolupráci s organizacemi (více informaci zde.).

Než začnete používat náš systém, ověřte si, prosím, předem u Vaší pojišťovny podmínky pro případné uplatnění nároků na plnění v rámci napomáhání pojistných událostí.

INSTALACE ELEKTRONICKÉ PÉČE

Jedno pohybové čidlo umístěte v nejvíce užívané části objektu, která spojuje maximální počet hlavních pokojů u opečovávané osoby - ve většině případů to bývá chodba. Magnetický dveřní kontakt poté umístíte na vstupní dveře. Informace o zařízení a jeho stavu Vám poskytne mobilní aplikace eHelper. Systém se SÁM učí a následně Vám pomůže nastavit ideální optimalizaci úkonů v domácnosti opečovávané osoby. Systém neomezuje osobu, o kterou pečujeme.

Systém eHelper nabízíme v základní variantě s našim mobilním připojením a v případě velikosti bytové jednotky nad 2+1 nebo menší byt sestavíme Vám eHelper na míru:

eHelper MOBILE

Varianta pro objekty bez internetového připojení v domácnosti.

Jedná se o systém podpory péče o seniory určeny pro bytové jednotky 2+1, které nemají vlastní internet (my jej poskytneme)
Objednat

Ukázka komponent systému eHelper

Řídicí jednotka
Senzor pohybu
Magnetický dveřní kontakt
SOS tlačítko
LTE modem

Co plánujeme do budoucna?

Pohybové čidlo s interkomem
Řídicí jednotku s interkomem
SOS přívěsek
SOS hodinky
Kamery