Pro organizace

Společnost Zdravotní a sociální služby, s. r. o. nabízí systém eHelper Mobile Profesional na míru také firmám v rámci B2B spolupráce, a také institucím a organizacím veřejné správy, kdy budete moci v rámci jedné mobilní aplikaci moci mít i několik jednotek.
Spoluprací s námi můžete zefektivnit využití času pracovníků, zabývajících se poskytováním služeb v oblasti zdravotních a sociální práce klientům z ohrožených skupin obyvatel (hendikepovaní, senioři) tak, aby mohli co nejdéle žít ve svém přirozeném prostředí (odlehčujeme tak pobytovým službám). V oblasti veřejném správy, na úrovni krajů a obcí, je systém nápomocen při modernizaci koncepce zdravotních a sociálních služeb.
Zakoupením více řídicích jednotek systému eHelper lze dosah poskytovaných služeb prodlužovat neomezeně daleko. Lze to aplikovat například v domech s pečovatelskou službou, nemocnicích, větších rodinných domech, průmyslových podnicích, kancelářských budovách a všude tam, kde je dlouhá chodba a nebo větší vzdálenosti mezi pokoji pečovaných osob.
V rámci spolupráce se rovněž můžete částečně podílet na výzkumu v oblasti zdravotní a sociálního práce a zabezpečení majetku. Anonymizovaná data z průběžného monitoringu a analýzy chování klientů mohou být využita v akademické sféře při studiu denního režimu seniorů a osob s hendikepem v jejich přirozeném prostředí.
Konkrétní přínosy spolupráce:
efektivní alokace pracovních kapacit, pečujících o hendikepované klienty a seniory
snížení nákladů v souvislosti s rozhodováním při řešení nenadálých situací v domovech klientů a nájemníků
zefektivnění monitoringu osob se speciálními potřebami (např. detekce netypických případů otevřených dveří, netypické chování klientů, přerušení běžného pohybového režimu klienta apod.)
možnost zabezpečení majetku v případě odjezdu osob na dovolenou, pobytu v nemocnici apod.
Spolupráce B2B
Máme zájem navazovat užší spolupráci s organizacemi, využívajícími systém eHelper!
Před objednávkou nám napište něco o sobě na adresu info@ehelper.cz a my vás budeme následně kontaktovat s nabídkou individuálního přizpůsobení systému eHelper vašim potřebám, resp. s případnou nabídkou slevy na nákup systému pro vaši organizaci.