O společnosti Zdravotní a sociální služby, s. r. o.

Systém eHelper vyvíjí a uvádí na trh naše společnost Zdravotní a sociální služby, s. r. o. pod vedením Mgr. Tamary Iskrytskaya a Mgr. Ondřeje Teichmanna. Tato společnost vznikla za účelem vývoje a prodeje systémů elektronické péče pro seniory a osoby s handicapem. Tuto činnost vykonáváme pomocí moderních informačních technologií a ve spolupráci s odborníky z řady souvisejících oblastí:
elektrotechnika,
informatika,
kybernetika,
biomedicínské inženýrství,
analýza a zpracování signálů,
mikroprocesorová technika,
vizualizace,
systémové inženýrství,
a sociální práce.
Společnost Zdravotní a sociální služby, s. r. o. je rovněž zřizovatelem neziskové organizace pod názvem Otevřená náruč, o. p. s., která si jako cíle své činnosti stanovila poskytovat služby pro podporu rozvoje, nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti seniora, snahu o zachování původního životního stylu, snížení sociálních a zdravotních rizik, které souvisejí se způsobem jeho života.
Logo Zdravotní a sociální služby, s. r. o. Logo Otevřená náruč, o. p. s.