O společnosti Zdravotní a sociální služby, s. r. o.

Systém eHelper vyvíjí a uvádí na trh společnost Zdravotní a sociální služby, s. r. o. a společnost neposkytuje služby tísňové péče podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. Cílem společnosti je výhradně výzkum a vývoj technologií pro organizace a rodiny zajišťující kvalitnější péči o pečované osoby. Jednatelé společnosti jsou Mgr. Tamara Iskrytskaya a Mgr. Ondřej Teichmann.

Zařízení vyvíjené společnosti se jménem systém eHelper je vhodné pro rodiny a organizace pečujcíí o seniory a osoby s handicapem, který je určen pro rodiny a především také pro organizace v rámci zkvalitnění v pobytových a terénních sociálních služeb. Systém je vhodný také pro města a obce, kteří provozují městské policie pro zkvalitnění služeb pro občany.

Nabízíme také na základě získaných zkušeností eHelper FACTORY pro průmysl v oblasti BOZP za účelem splnění zákona o bezpečnosti osamocených pracovníků na pracovišti.

Obě technologie jsou opatřeny funkci ALARM. Technologie eHelper je unikátní nejen pro zajištění bezpečí všech osob, ale také pro ochranu majetku. Tuto činnost vykonáváme pomocí moderních informačních technologií a ve spolupráci s odborníky z řady souvisejících oblastí:

elektrotechnika,
informatika,
kybernetika,
biomedicínské inženýrství,
analýza a zpracování signálů,
mikroprocesorová technika,
vizualizace,
systémové inženýrství,
BOZP,
ochrany majetku
a sociální práce.
Společnost Zdravotní a sociální služby, s. r. o. je členem organizace REMA zajišťující zpětný odběr vysloužilého elektrodopadu a baterií. a organizace GS1.

Společnost Zdravotní a sociální služby, s. r. o. je rovněž zřizovatelem neziskové organizace pod názvem Otevřená náruč, o. p. s., která si jako cíle své činnosti stanovila poskytovat služby pro podporu rozvoje, nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti seniora a osob s handicapem, snahu o zachování původního životního stylu, snížení sociálních a zdravotních rizik, které souvisejí se způsobem jejich života.
Logo Zdravotní a sociální služby, s. r. o. Logo Otevřená náruč, o. p. s.