Zpět

Jak zařídit péči o seniory na dálku?

V dnešní těžké době, kdy je nedostatek pracovníků v sociálních službách, ale naopak seniorů přibývá je velmi obtížné zajistit 24hodinovou péči o své rodiče. V rodinném životě máme plno problémů, které musíme řešit a také v práci nám nadřízený přidává úkoly. Tyto starosti neustále přibývají a rostou a naši rodiče jsou doma samy a častokráte my sami nevíme, kde se za nimi dostaneme.

Můžeme být rádi, že žijeme v dnešní době, jelikož již skoro každý má mobilní telefon a díky němu jsme ve spojení kdykoliv potřebujeme. Zejména se to týká dnešních dní v době pandemické situace kolem onemocnění COVID-19, kdy jsou nejstarší členové naší rodiny nejzranitelnější skupinou obyvatel.

Telefonická komunikace, a to jak jen skrze mobilní telefon nebo pokud je senior učenlivý, tak skrze videokonference nám odlehčí tíhu starosti o naše nejmilejší jen na krátkou chvíli, ale co se s nimi děje v situaci, kdy s námi nehovoří? Nemůžeme přece s nimi komunikovat celodenně?

Řešením může být – jak uvádíme výše SOS tlačítko. To pomáhá v situaci, ve kterém již jde skutečně o zdraví nebo život našich nejbližších, ale jiné varianty nemáme – nebo se mýlíme? A také bude muset senior být ochoten omezit své pohodli a nosit tyto hodinky u sebe. Jsou totiž neergonomické a některé může také tlačit na ruce.

V takových situacích je zde náš systém eHelper, který se učí běžnému dennímu chování seniora v jeho přirozeném prostředí a v případě pádu nebo nepohybu v místnosti sám automaticky zašle zprávu o vzniklé situaci a senior nemusí mít na sobě žádný předmět a není nijak omezován. Pokud senior odjede na dovolenou nebo do lázní vy aktivujete alarm a byt seniora je chráněn před nezvanými hosty a zloději.

Můžeme se tak více soustředit na úkoly v práci a řešit domácí pohodu pokud víme, že se naše babička nebo dědeček jsou v bezpečí :-) .