Zpět

Jaké podmínky jsou pro přijetí do domova důchodců?

V domovech pro seniory mohou být být podány dva typy přihlášek. Jedna z nich je tzv. urgentní přihláška, kdy senior již nezvládá péči o sebe v domácím prostředí a potřebuje péči druhé osoby a v rodině takové časové možnosti již nejsou možné. Dále lze například podat přihlášku tzv. do budoucna - jedná se tedy o sicuaci, kdy senior ještě zvládá starost o sebe popřípadě s pomocí rodiny, ale má to pro horší časy, kdyby se cokoliv událo. Pokud je tedy senior rozhodnut, že podá přihlášku, tak nejprve v Registru poskytovatelů sociálních služeb si najde domov pro seniory a následně si domluví schůzku se sociální pracovníci daného domova a ta sdělí další podrovnosti o platbách, aktivitách případně dalších informací. Do vybraných domovů a může jich být více následně vyplňte přihlášku umístěnou na webových stránkách daného domova a spolu s zdravotní dokumnetaci odevzdejte v daném domově pro seniory. V dalším kroku ředitel/ka domova, vrchní zdravotní sestra a sociální pracovník vyhodnotí vaši žádost a podají vám zprávu o zařazení do evidence popřípadě odmítnutí a uvedení jeho důvodu (jako například přilišná starost nebo námaha při péči, kterou dané zařízení neumí zajistit). Posledním krokem je v situaci, kdy vaše žádost bude přijata do evidence domova neustálá komunikace se sociálním pracovníke zařízení o oboustraných změnách situace a podle toho dohody nástupu do zařízení. Doporuční na závěr: Pokud máte nějakého kolegu, který již v domové pro senioru již je - tak se zeptejte na jeho názory. V případě, že tam nikoho neznáte musíte dát na fotografie na webu popřípadě osobní návštěvu. Toto je registrace do domova pro seniory, ale v případě, že nepotřebujete nějakou stálou péči, ale je potřebujete menší byt a být obklopeny svými vrstevníky doporučujeme domovy s pečovatelskou službou a případně si služby nasmlouváte samostatně.