Zpět

Jak zajistit péči o seniory doma?

Každý by byl nejradši, kdyby mohl celý svůj život prožit v domácím prostředí se svou rodinou a svými nejbližšími – přesně podle hesla STARÝ STROM NEPŘESADÍŠ. Navíc v situaci, pokud má senior veškeré své sociální vazby v jedné lokalitě. V tom daném bytě senior prožil také mnoho svých zážitků a vzpomínek a cítí se tak svobodnější. Negativem takového bydlení je v situaci, kdy senior v bytě je sám je odloučení a větší psychchická zátěž na samostatné bydlení seniorů a jiných rodinných příslušníků. Tou výhodnější variantou péče o seniora v domácím prostředí je v případě, že spolu se seniorem žije v rodinném domě rodina nebo nejbližší přátelé, kteří mu zajišťují činnosti, na které již senior nemá fyzický sil nebo je jinak nezvládne a tím mu pomáhají s běžnými životními úkony.Pokud je senior má senior ještě tolik sil, že si většinu činnosti kolem sebe dokáže obstarat je to nejideálnější kombinace. Vy jako pečující osoba můžete chodit ještě do pracovního procesu a nevypadnete ze své sociální role a sociální bubliny a k tomu odpoledne vypomůžete svému rodinnému příslušníkovi.V případě, že senior již potřebuje větší starostlivost a větší péči kolem sebe je vhodné najít druhého rodinného příslušníka, který Vám vypomůže a vy tak oba se postaráte o svého seniora, ale také nevypadnete z vlastní sociální role ve společnosti a budete finančně zajištěni ze své pracovní aktivity. Pokud již ta péče je na tolik náročná, že musí jeden z rodinných příslušníků zůstat doma a starat se o něj existuje v českém státě instrument Příspěvku na péči (PnP), který nahrazuje pravidelný měsíční příjem z pracovní činnosti, který jste musela opustit. V této situaci je zcela na Vás, zda si příspěvek ponecháte celý sami nebo za něj si zaplatíte nějakou službu, která Vám nějak pomůže, abyste si mohli také odpočinout. Díky této službě Vám tak zbude nějaký prostor pro sebe – jelikož péče o osobu blízkou je velmi psychicky a fyzicky náročná. Bude jen záležet na stavu seniora a na vašem rozhodnutí v jakých úkonech potřebujete vypomoci. Ve svém okolí jistě naleznete několik služeb poskytující rozvoz obědů, úklid, podporu při aplikaci zdravotních záležitosti, podporu s chodem domácnosti a jinými. Také odborný lékař Vaší blízké osoby Vám jistě poradí, jaké příspěvky lze dále čerpat, aby některé vyjmenované služby byly hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. V případě, že je senior ještě natolik soběstačný, že si kolem sebe dokáže udělat většinu činností, tak pro Vaše bezpečí a klid jistoty je zde systém eHelper, který vás bude informovat o nestandardních situacích, které mohou v bytě nastat jako je pád v místnosti nebo nezavřené dveře, popřípadě jiný nepohyb. V případě, že již senior není tolik pohyblivý lze systém přizpůsobit, že bude reagovat na nepohyb v místnosti, kde přebývá nebo že neodešel na záchod a podobné informace.