Zpět

K čemu je pečovatelská služba a v čem vám může pomoci?

Pečovatelská služba poskytuje služby osobní péče nebo osobní hygieny v domácím prostředí seniora popřípadě se může jednat o dům s pečovatelskou službou popřípadě jiné zařízení ve kterém je seniorovi poskytována jen potřeba ubytování ve specializovaných bytech, které jsou upraveny pro potřeby seniora vzhledem k jejich handicapům nebo zhoršeným motorickým schopnostem. Pečovatelské služby jsou hrazeny podle vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí za jednotlivé úkony ve kterých senior potřebuje pomoci. Může se jednat o pomoc s přípravou jídla, chodu domácnosti a podobné činnosti. Hrazeny jsou jednotlivé úkony zvlášť podle předem daného ceníku nebo je hrazena časová lhůta, kterou pracovník v sociálních službách stráví u daného seniora. Záleží tedy čistě na organizaci jak si cenotvorbu podle vyhlášky nastaví. Cena se většinou pohybuje kolem 135,- Kč/hod. V rámci poskytování pečovatelské služby organizace může nabídnout zapůjčení kompenzačních pomůcek za symbolický poplatek v řádech deseti korun nanejvýše nižší řád stokorun.