Zpět

Obce a jejich městské organizace při podpoře péče o seniory

Obecní úřady by se měly postarat o seniory, kteří žijí sami ve své domácnosti podle zákona o sociálních službách a záleží čistě na vedení obce jakým způsobem toto provedou, zda jen informační kamapaní nebo přímou službou. Větší města toto řeší službami městské policie popčípadě jiných služeb terénní sociální péče pomocí SOS tlačítek u kterých musí být součinnost se sneiorem, která se častokráte hůře nastavuje nebo v opačném případě senioři využívají tlačítko jako povídavou linku a tím vytíži pracovníka městské policie nebo pracovníka terénní péče natolik, že nemá prostor řešit závažnější situace v jiných domácnostech, kde může jít také o život. V situaci, kdy navíc seniorů bude přibývat, tak bude nutno řešit optimalizaci časových možností pracovníků v pomáhajících profesích a zeefektivnění jejich času pro seniory, kde jejich potřeba akutnější. Díky systému eHelper také může příslušník městské policie domov zabezpečit po odjezdu na delší čas pryč a tím aktivuje alarm k ochraně majetku. Systém eHelper, tak nedokáže je ochránit seniora před nestandardními situacemi, ale také dokáže ochránit jeho majetek a za pomoci městské policie dopadnout případně nezvané hosty.