Zpět

Co dělat pokud potřebuji akutně nějaký podpůrný předmět v péči o osobu blízkou?

Existuje mnoho předmětů a zařízení, které usnadňují pečujicím osobám životní situace, ale častokráte jsou příliš nákladné na pořízení a budeou využívány jen velmi krátký čas a tudiž se jejich nákup nevyplatí popřípadě na tento nákup nemám finanční prostředky a to buď vlastní nebo prostřednictvím sociálního systému státu popřípadě různých grantů. Pro tyto potřeby existuje na trhu několik organizací a společností poskytujcící službu půjčovny kompenzačních pomůcek. Jedná se o službu, která za Vás nakoupí polohovací postele nebo různé příslušenství k posteli nebo na sociální zařízení a ty pak vám za drobný poplatek zapůjčí. Může se také jednat o zařízení usnadňující pohyb po bytové jednotce jako schodolezy, vozíky, chodítka a další podobné zařízení. Největším poskytovatelem této služby je například CHARITA ČESKÁ REPUBLIKA, která v každé své pobočce tuto službu nabízí nebo její zaměstnanci si umí z vedlejší Charity různé zařízení vypůjčit. Cena běžných vypůjček se pohybují v řádech jednotek až maximálně desítek korun za jeden vypujčený den a u dražších zařízení se může jednat stokoruny denně. Obdobné soukromé zařízení mohou mít ceny vyšší, ale to záleží na poskytovateli popřípadě na způsobu financování dané služby. Můžete si tak jednoduše vypůjčit to, co aktuálně potřebujete a usnadnit si tak práci v péči o osobu, která již potřebuje nějakou péči. Existuje tedy několikrát variant přímé péče, kdy vám to může pomoci péči, ale také lze využívat systému elektronické péče o seniory a pokud nebudete v bytě opečované, tak abyste měli pocit bezpečí i když nejde přímo přítomni v bytové jednotce.