Zpět

Paliativní péče aneb možnost žít doma pokud to jen jde

V případě, kdy je senior již vážně nemocný a potřebuje zdravotní péči pravidelně, ale nechce využívat služeb pobytové zařízení nebo nemocnice může po dohodě s ošetřujícím lékařem si objednat mobilní hospic, který se vyznačuje tím, že je to služba, kdy zdravotní sestra nebo lékař jezdí za nemocným domů a poskytuje mu zdravotní péči v domácím prostředí popřípadě zaučuje pečující osoby k tomu, aby některé zdravotní úkony zvládly samostatně. Pokud se zdravotní stav nemocného zhorší natolik, že bude muset být poskytnutnuta akutní péče většina služeb mobilní hospice nabízí služeb nonstop tísňového linky, která poskytuje akutní péči podle potřeby. V případě, že je stav pacienta natolik vážný, že již se jedná o terminání stádium nemoci může se využit služeb paliativní péče, která je poskytuvána 24/7 (nonstop) podle akutního stavu pacienta a v rámci této služby je také psychologická pomoc nejbližší rodině. Častokráte se mohou tyto dva pojmy směsovat a jsou synonymem. Pokud již se nezvládne rodina postarat o svého nejbližšího v domácím prostředí krajní možností je hospic popřípadě různé formy lůžkových paliativních oddělení v nemocnicích.