Zpět

Máte starost o své seniory, nebo osoby s handicapem? Máme pro Vás 4 postřehy, jak to řešit!

Někteří z nás mohou mají své rodiče, kteří dosahují seniorského věku, nebo handicapovaného rodinného příslušníka, přítele atd. Neumíte se vyhnout strachu a obavám o jejich bezpečí, pomoc a zachovat vnitřní klid pro situace co se s nimi děje, když tam chvíli nejste. Počet seniorů neustále přibývat a domovy důchodců nebo jiné pobytové sociální služby jsou častokrát velmi obsazeny. Navíc člověk, který se o sebe umí ještě postarat z větší části sám a nepotřebuje asistenci třetí osoby, popřípadě potřebuje jen částečnou pomoc, kterou ještě zvládnete ve svém okolí zařídit se nikam stěhovat nechce. Z praxe společně víme, že jejich přání je "co nejdéle bydlet ve svém přirozeném prostředí". Co dělat v situacích, kdy bydlíte jinde, popřípadě Vám nedovoluje zaměstnání či jiné okolnosti opustit na nějakou dobu pečovanou osobu? Trápí Vás neustále myšlenka, zda jsou Vaši nejbližší v pořádku? Existuje zde několik variant řešení, které nyní před vámi stojí.

1. SOS tlačítka

Mnoho společností, obcí a měst dnes nabízí zdarma nebo za menší poplatek různé formy SOS tlačítek, které stiskem zavolají na nějaký dispečink (popřípadě přímo Vám) kde vyřeší akutní situaci, kterou senior nebo osoba s handicapem nahlásí. Není to špatné řešení, ale má to své nedostatky. Tyto SOS linky nemají, přesnou představu o tom, jaký má senior nebo osoba s handicapem denní rytmus a neznají další okolností, které osoba častokráte neřekne, aby nezatěžoval další osoby. Navíc se často stává, že senior nebo osoba s handicapem toto tlačítko ani nezmáčkne, protože ho nemá u sebe nebo není nabité, ale také jsou skutečnosti, aby nezatěžoval tolik jiné osoby tak to chce vyřešit sám s myšlenkou, že to ještě není tak akutní. Také ho obtěžuje neustále nosit něco na sobě na co nebyl celý život zvyklý nebo je zapomnětlivý. Může se také stát, že nenadálá situace proběhne tak rychle a nečekaně, že tu šanci SOS přivolání pomoci z výše uvedených důvodů už nedostane.

2. Pečovatelské služba terénních sociálních služeb

Mnoho seniorů využívá terénní sociální služby v situacích, kdy si již nejsou tolik jistí a potřebují podpořit v různých životních situacích, kterými mohou být například úklidy domácnosti, osobní hygiena nebo donáška obědu či jiné podpory při péči o domácnost nebo životní potřeby. Tyto služby, ale stráví u seniora jen velmi omezenou dobu, ale následně budete mít starost, zda je po zbytek dne všechno v pořádku, zda například si ten Váš nejbližší ten oběd ohřál a snědl. Tyto služby jsou tedy jen podpůrné a po zbytek dne je senior opět v domácím prostředí osamocen a vy máte obavy, zda je ve zdravotní a psychické pohodě do doby další návštěvy pracovníka v sociálních službách. Tyto služby sociálního pracovníka jsou zpoplatněné a mohou to být pro Vás nemalé výdaje. Váš zájem je poskytnout pečované osobě zvláštní, nebo dodatečnou nenadálou péči s možností osobního přivolání pečované osoby. Proto není špatné mít aplikovaný systém, který jednoznačně prokáže, že služba, která byla poskytnuta nad rámec nasmlouvané péče byla objednaná pečovanou osobou vyžádána na základě jasných průkazných podkladů péče a pomoci v domácím přirozeném prostředí.

3. Prvky chytré domácnosti

Jedná se o systémy s možnostmi ovládání jednotlivých prvků domácnosti jako je například ovládání teploty nebo aktivace jednotlivých světel v domácnosti. Tyto systémy jsou jednak finančně náročné, ale také neinformují rodinného příslušníka o vzniku nějaké nestandardní situace v domácnosti, ale jen jej informuje, jaký je v domácnosti aktuální stav aktivace nebo deaktivace jednotlivých funkcí nebo jaká je teplota.

4. Identifikace nestandardních situací

Jedná se o systémy, které obsahují řídicí jednotku a různé senzory identifikující běžný denní režim obyvatel bytové jednotky, kterými mohou být senioři nebo osoby s handicapem. Tato technologická zařízení svým systémem a řešením nesmí obtěžovat nebo stresovat popřípadě úkolovat pečované osoby. Měli by být navržena tak aby poskytovala maximální komfort svým řešením a pečovaná osoba k nim měla maximální důvěru. Tím že elektronické nebo technologické zařízení je aplikováno v domácnosti v takzvaném jejich přirozeném prostředí je ideální, když se dané zařízení dokáže naučit běžný denní režim obyvatel bytové jednotky a v případě vzniku nestandardní situace informuje Vás jako rodinného příslušníka vadí, popřípadě další osoby, které si zvolíte o vzniku dané situace. Vy jako rodinní příslušníci následně budete moci kontaktovat svého seniora k zjištění co se skutečně stalo a následně požádáte souseda nebo nějakou sociální službu o osobní kontrolu, popřípadě přijedete za seniorem sami a v krajním případě můžete zavolat integrovaný záchranný systém. Tyto systémy jsou bezdrátové a snadné k instalaci včetně intuitivního ovládání mobilní aplikace. Budete tak moci se vždy podívat na denní režim v bytové jednotce. Tímto řešením také můžete být v psychické pohodě nejen vy, že je u vaší pečované osoby všechno v pořádku, a naopak senior, nebo osoba s handicapem bude vědět, že v případě nestandardní situace nebude moci až několik neurčených hodin nebo dní čekat na pomoc, ale dočká se ji během několika desítek minut.